Konsultacje

Kancelaria Komornicza w Dębicy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Strony są przyjmowane przez Komornika Grzegorza Piękoś we wtorki w godzinach 12:00 – 16:00.

Rachunek bankowy

Bank BGŻ SA Oddział w Dębicy nr 74 20 30 00 45 111 000 000 19 88 340

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko/nazwę oraz sygnaturę akt sprawy (KM, KMS, KMP). Wpłat można dokonać także w kasie kancelarii.

Działalność

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy w związku z dostępem kancelarii do elektronicznych systemów, w tym CEPIK, OGNIVO, e-ZUS czy CBDKW podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika.

O kancelarii

Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy – Grzegorza Piękosia jest zlokalizowana w Dębicy w województwie podkarpackim przy ul. Kolejowej 8 (II piętro). Kancelaria pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, natomiast strony przyjmowane są przez Komornika we wtorki w godzinach 12:00 – 16:00.

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Grzegorza Piękosia to obszar całego powiatu dębickiego, który zawiera m.in.: tereny miast Brzostek, Dębica, Pilzno, a także gminy miejsko-wiejskie Brzostek i Pilzno, Gminy wiejskiej Czarna, Dębica, Jodłowa, Żyraków. Ponadto, Komornik Sądowy Grzegorz Piękoś prowadzi również postępowania egzekucyjne na terenie całego kraju.

„…Komornik  sądowy […] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom,  orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.”

Inspektora Ochrony Danych: Mikołaj Ryzop, m.ryzop@dpag.pl
Adres korespondencyjny: Data Protection Advisory Group sp. z o. o., ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa