Czarna – gmina

Czarna to gmina wiejska leżąca w województwie podkarpackim. Władze gminne swoją siedzibę mają w miejscowości Czarna. Wg ostatnich danych, gminę zamieszkuję niespełna 13 tysięcy ludzi. Jej powierzchnia to 147 km². Sołectwa wchodzące w skład gminy to: Żdżary, Stary Jawornik, Stara Jastrząbka, Róża, Przyborów, Przeryty Bór, Podlesie, Jaźwiny, Grabiny, Golemki, Głowaczowa, Czarna, Chotowa i Borowa.

Gmina ta jest położona wśród malowniczych lasów dawnej Puszczy Sandomierskiej. Przepływa przez nią rzeka Wisłoka. 37 % powierzchni gminy to właśnie lasy. Można by rzec, że jest to jedno z najcenniejszych dóbr naturalnych gminy. Czarna to gmina mająca charakter typowo rolniczy. Przemysł jest mocno związany z rolnictwem. Miejscem charakterystycznym dla gminy jest Zakład Warzywniczy w Przyborowie. Jest on głównym producentem ogórków i pomidorów na rynek polski oraz eksport. Gmina posiada szeroko rozbudowane sieci gazowe, telefoniczne i wodociągowe. Ponadto znajdziemy tu stację kolejowa o nazwie Czarna Tarnowska.

Mocna stroną gminy są jej walory przyrodnicze i niepowtarzalny klimat. Te czynniki sprawiają, iż są tu idealne warunki do rozwoju turystyki. W gminie funkcjonuje, chętnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców, ośrodek wypoczynkowy Grand w Chotowej. Posiada on nowoczesną bazę hotelową i dostęp do zalewu wodny, który został zaadaptowany do potrzeb turystów.