Dla Wierzyciela

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Grzegorza Piękosia łączy w sobie doświadczenie wyrażane w szerokiej wiedzy i kompetencjach pracowników, z nowoczesnością, która przejawia się w codziennym wykorzystywaniu najnowszych technologii informacyjnej. Internetowe systemy informatyczne, z których korzystamy umożliwiają przeglądanie baz danych z rekordami dotyczącymi dłużników, m.in. dane z instytucji państwowych (ZUS), dane rachunków bankowych czy wyciągi z ksiąg wieczystych. Dzięki wykorzystaniu tej technologii, nasza Kancelaria może przeprowadzać postępowania egzekucyjne w skróconym czasie, a poszukiwania majątku dłużnika stają się uproszczone.

Obecnie mamy dostęp do następujących systemów:

  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Jednym z systemów elektronicznych wykorzystywanych na co dzień  w naszej kancelarii jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Posługując się tą technologią komornik ma wgląd do informacji dotyczących płatnika składek ubezpieczeniowych. W ten sposób można pozyskać jego dane, w tym meldunek, adres zamieszkania i rekordy obejmujące dane rachunków bankowych. Poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS komornik może także otrzymać informacje na temat pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych.

  • CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Komornik sądowy korzystający z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – internetowej wyszukiwarki ksiąg wieczystych – może uzyskać dane dłużnika zawierające informacje o jego własności na terenie Rzeczypospolitej Polski. Dzięki CBDWK komornik może sprawdzić autentyczność wydruków dotyczących własności, a w bazie znajdują się również wpisy obejmujące zapytania o współwłasność i użytkowanie wieczyste.

  • CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

CEPIK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to baza danych, w której znajdują się informacje dotyczące pojazdów mechanicznych. Komornik sądowy, który korzysta z systemu CEPIK uzyskuje dostęp do danych takich jak ubezpieczenie OC właścicieli pojazdu, jego numer VIN, historia, numer rejestracyjny, rok produkcji czy markę i typ.

  • OGNIVO – system komunikacji online z bankami

Korzystając z systemu OGNIVO – systemu komunikacji online z bankami – komornik uzyskuje w szybki i bezpieczny sposób dostęp do danych objętych tajemnicą bankową. Jest to jeden ze sposobów na pozyskanie informacji dotyczących lokalizacji rachunków bankowych dłużników. Jedną z podstawowych zalet korzystania z systemu OGNIVO jest szybkość pozyskiwania danych – niegdyś wymagało to wymiany dokumentów w formie papierowej, a dziś wystarczy kilka kliknięć. Plusem jest też wielkość bazy danych: do systemu należy około 30 banków komercyjnych i 130 banków spółdzielczych.

  • EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) to system obsługiwany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód mieszczący się w Lublinie. Dzięki niemu można wszcząć postępowanie egzekucyjne poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego komornika sądowego drogą elektroniczną. EPU jest uruchamiane na wniosek powoda i nie jest obowiązkowe – natomiast pozwala na bardzo szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego wobec dłużnika. Postać elektroniczną przybierają także nakazy zapłaty, które są dostępne na stronie wirtualnego sądu (e-sądu) dostępnego pod adresem www.e-sad.gov.pl.