Gmina Jodłowa

Gmina Jodłowa to gmina wiejska położona w zachodniej części województwa podkarpackiego, na Pogórzu Ciężkowickim. Powierzchnia gminy to 60  km². Zamieszkuję ją 6 tysięcy mieszkańców. Przed II wojną światową tereny dzisiejszej gminy Jodłowa należały do województwa krakowskiego. Po wojnie natomiast, Jodłowa została wcielona w skład województwa rzeszowskiego. Lata 1975-1998 to przynależność gminy do województwa tarnowskiego. W jej skład wchodzą następujące sołectwa: Jodłowa, Dęborzyn, Dębowa, Dzwonowa i Zagórze. Użytki rolne gminy stanowią 69 %, a leśne – 21 %. Cały teren gminy Jodłowa znalazł się pod auspicjami Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Południowa część gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Gmina posiada dogodne połączenia drogowe z dużymi miastami: Tarnów, Rzeszów, Kraków, Jasło i Dębica. Gmina Jodłowa jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Największym wzniesieniem jest Liwocz. Na jego szczycie znajdują się m. in.: wieża widokowa, stacje drogi krzyżowej, krzyż, pomnik Jana Pawła II czy też źródło wody siarczkowej.