Licytacja pojazdu AUDI A6 2.5 TDI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy GRZEGORZ PIĘKOŚ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2018 o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Wincentego Witosa 31, 39-220 Pilzno, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 pojazd AUDI A6 2.5 TDI AVANT, samochód osobowy nr rej. RDE KC31, rok prod. 2000 1 2 500,00 zł 1 875,00 zł

*) cena za sztukę

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji do momentu jej rozpoczęcia. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy pojazdu