Licytacje komornicze

Obwieszczenie o licytacji

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Dębica Kancelaria Komornicza nr III w Dębicy Grzegorz Piękoś mający kancelarię w Dębicy przy ul. Kolejowa 8IIp na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.09.2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się w 39-205 Pustków, PUSTKÓW 2A druga licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące […]

0 komentarzy

 


Licytacja komornicza to licytacja o charakterze publicznym organizowana i prowadzona przez urzędnika państwowego – komornika. Jest elementem postępowania egzekucyjnego wobec określonego dłużnika. Komornik w stosownym obwieszczeniu informuje o czasie, miejscu, typie ruchomości lub nieruchomości wystawianej na licytację wraz z jej szacowaną wartością oraz ceną wywołania. W przypadku licytacji kilkuetapowej, ceny ruchomości na pierwszej licytacji stanowią 3/4 wartości szacowanej, a na kolejnej 1/2. W przypadku nieruchomości stosunek ten wynosi 3/4 podczas pierwszej licytacji, a 2/3 podczas drugiej. Uczestnicy licytacji zobowiązani są do uiszczenia wadium w wysokości 10% szacowanej wartości licytowanego przedmiotu.
W przypadku zakupienia ruchomości lub nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej, nabywca uzyskuje prawo własności o charakterze pierwotnym, tzn. bez żadnych obciążeń.

Obwieszczenia o licytacjach dostępne pod adresem: