Licytacje komornicze

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ KW RZ1D/00074826/2

OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Dębica Kancelaria Komornicza nr III w Dębicy Grzegorz Piękoś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz 10:20 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbędzie się: odbędzie się: D R U G A L […]

0 komentarzy

Operat szacunkowy nieruchomości obj. KW: RZ1D/00067256/3, RZ1D/00035721/1, RZ1D/00056545/6.

Do pobrania: Operat szacunkowy

0 komentarzy

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego Dębica ul. Konarskiego 4/2

Do pobrania: Operat szacunkowy

0 komentarzy

 


Licytacja komornicza to licytacja o charakterze publicznym organizowana i prowadzona przez urzędnika państwowego – komornika. Jest elementem postępowania egzekucyjnego wobec określonego dłużnika. Komornik w stosownym obwieszczeniu informuje o czasie, miejscu, typie ruchomości lub nieruchomości wystawianej na licytację wraz z jej szacowaną wartością oraz ceną wywołania. W przypadku licytacji kilkuetapowej, ceny ruchomości na pierwszej licytacji stanowią 3/4 wartości szacowanej, a na kolejnej 1/2. W przypadku nieruchomości stosunek ten wynosi 3/4 podczas pierwszej licytacji, a 2/3 podczas drugiej. Uczestnicy licytacji zobowiązani są do uiszczenia wadium w wysokości 10% szacowanej wartości licytowanego przedmiotu.
W przypadku zakupienia ruchomości lub nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej, nabywca uzyskuje prawo własności o charakterze pierwotnym, tzn. bez żadnych obciążeń.

Obwieszczenia o licytacjach dostępne pod adresem: