Warto pamiętać, że komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy określonym sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom, orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego.