Właściwość

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Grzegorza Piękosia to obszar powiatu dębickiego ale oprócz tego prowadzi również postępowania egzekucyjne na terenie całego kraju.

Zgodnie z art. 8 pkt. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo do wyboru komornika.

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Grzegorza Piękoś obejmuje powiat dębicki:

Warto pamiętać, że prawo do wyboru komornika jest gwarantowane przez art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu:

“Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego”.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, który nie jest właściwy miejscowo do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien załączyć oświadczenie o następującej treści: „wyboru komornika dokonano na podstawie art 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.