Dębica – gmina

Dębica – gmina wiejska położona nieopodal miasta Dębica, w powiecie dębickim. Sołectwa wchodzące w skład gminy to: Braciejowa, Brzeźnica, Głobikowa, Gumniska, Kędzierz, Kochanówka, Kozłów, Latoszyn, Nagawczyna, Paszczyna, Podgrodzie, Pustków-Wieś, Pustków-Krownice, Pustków-Osiedle, Pustynia, Stasiówka, Stobierna i Zawada. Siedziba władz gminnych znajduje się na terenie miasta Dębica.

Gminę zamieszkuje 25 tysięcy osób. Jej powierzchnia wynosi 137 km². 60% powierzchni gminny to użytki rolne, a 27% – leśne. Gmina stanowi prawie 18% powierzchni powiatu. Położenie gminy sprawia iż jej krajobraz jest bardzo różnorodny. Na północy rozpościerają się tereny Rynny Podkarpackiej i Doliny Wisłoki, natomiast na południu występuje fragment Pogórza Karpackiego. Obie te jednostki są bardzo zróżnicowane geologicznie, co doskonale widać w rzeźbie tychże terenów. Takie położenie gminy Dębica sprawia doskonałe warunki do rozwoju turystyki, handlu i przemysłu. Nieopodal znajdują się dwa bardzo ważne ośrodki lotnicze: Kraków Balice i Rzeszów Jasionka. Można się dostać do nich w szybki i wygodny sposób: za pomocą autostrady A4.

Mieszkańcy całej gminy maja dostęp do sieci gazowej, telefonicznej, wodociągowej i kanalizacji. Władze gminy kładą mocny nacisk na rozwój oświaty, kultury, ekologii i sportu. 4 lata temu w Pustkowie – Osiedlu wybudowany został nowoczesny kompleks basenowy. W gminie Dębica mamy do wyboru 4 niepubliczne przedszkola oraz 13 Zespołów Szkół. 13 sal gimnastycznych, 4 boiska Orlik, 6 boisk o nawierzchni sztucznej i bieżnia lekkoatletyczna – to efekt systematycznego wdrażania programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki. Ponadto gmina oferuje nowoczesny kompleks basenów i stok narciarski.

W gminie działa 3100 podmiotów gospodarczych, m. in. JaboMarmi czy Olimp Laboratories. Ponadto na terenie gminy znajduję się część Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec. Władze na najbliższe lata zakładają reaktywację ośrodka przyrodoleczniczego Latoszyn oraz budowę Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Paszczyna – Kochanówka.