Gmina Żyraków

Gmina Żyraków to gmina wiejska usytuowana w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, w dolinie rzeki Wisłoka. Powierzchnia gminy wynosi 110 km². Jest ona zamieszkała przez 14 tysięcy mieszkańców. Przed rokiem 1945 tereny teraźniejszego Żyrakowa wchodziły w skład województwa krakowskiego. Po wojnie natomiast, gmina ta należała do nowo powstałego województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 Żyraków przynależał do województwa tarnowskiego. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Zasów, Zawierzbie, Żyraków. 82 % gminy to użytki rolne, natomiast 9 % – leśne. Głównym atutem gminy jest przebiegająca przez nią autostrada A4. Przyciąga to zarówno potencjalnych inwestorów, jak i nowych mieszkańców. Ważnymi miejscowości gminy są Zasów oraz Mokre. Od niemal początku istnienia tych wsi, rolnicy zajmują się tutaj produkcją materiału szkółkarskiego. Gmina ta to także dobre miejsce do rozwoju turystyki. Zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz kompleksy leśne nadają się do wędrówek pieszych a także rowerowych i przyczyniają się do rozwoju agroturystyki. Największe atrakcje turystyczne gminy to zespoły dworsko-parkowe w Straszęcinie, Zasowie i Korzeniowie.