Pilzno – gmina

Pilzno – gmina miejsko-wiejska, położona w województwie podkarpackim przy drodze krajowej DK94, z siedzibą w miejscowości Pilzno. Początkowo gmina ta należała do województwa krakowskiego, później w latach 1975-1998 była to jednostka administracyjna województwa tarnowskiego. Gminę obecnie zamieszkuje 18 tysięcy mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi 165 km². 66 % tego terenu stanowią użytki rolne, a 24 % – rolne. Gmina Pilzno stanowi 21 % powiatu. W jej skład wchodzą następujące sołectwa: Bielowy, Dobrków, Gębiczyna, Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Lipiny, Łęki Górne, Łęki Dolne, Machowa, Mokrzec, Parkosz, Podlesie, Połomia, Słotowa, Strzegocice i Zwiernik.

Podobnie jak w przypadku gminy Dębica, gmina Pilzno ma zróżnicowane położenie geograficzne: jej południowa część jest położona na krańcach Pogórza Karpackiego, natomiast północna – w Kotlinie Sandomierskiej. To w efekcie decyduje o rzeźbie terenu, bogactwie krajobrazu i walorach przyrodniczych.

Na terenie dzisiejszej gminy Pilzno, ale także w okolicy, w czasach państwa Wiślan kwitło osadnictwo. Osiedlały się tu różne plemiona słowiańskie.